Onze visie

Onze visie

Pluspunt is een openbare basisschool gelegen op de grens van de wijken 's-Gravenland en Prinsenland in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander. Het onderwijs op Pluspunt is waar mogelijk passend. Leerlingen worden uitgedaagd hun 'talenten' te ontwikke...

Lees verder

Visie Talentontwikkeling

Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is iets anders. Talenten komen pas tot bloei wanneer je vaardigheden en competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. Dit heet talentontwikkeling. Talentontwikkeling is zo ...

Lees verder

Onderbouw

Groepen 1 en 2 Pluspunt heeft twee groepen 1 en 2. Jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in één groep. Kinderen kunnen dan veel van en met elkaar leren.Bij de jongste kleuters wordt veel aandacht besteed aan het wennen op school. De ...

Lees verder

Middenbouw

Groepen 3 en 4In de groepen 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Voor het lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Het schrijven, met de methode Pennenstreken, sluit aan bij de leesmethode.Bi...

Lees verder

Bovenbouw

Groep 5 tot en met 8In de groepen 5 tot en met 8 wordt de leerstof van rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie verder uitgebreid. Naast de instructielessen gaan de leerlingen steeds vaker en langer ook zelfstandig aan de leerstof werken. Zowel bi...

Lees verder

Peuteropvang Het Pluspuntje

Sinds januari 2019 kunnen peuters van 2-4 jaar terecht in onze peuteropvanggroep Het Pluspuntje. Kinderopvang Gro-up zorgt op maandag- dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend voor professionele opvang, waar peuters elkaar kunnen ontmoeten en met en van elk...

Lees verder

Schoolgids

Schoolgids

Via onderstaande link is de schoolgids van obs Pluspunt te downloaden. Wij hopen u door middel van deze schoolgids zo volledig mogelijk te informeren over onze basisschool. Heeft u na het lezen nog vragen of suggesties, dan horen wij dat graag van u....

Lees verder

School guide

The school guide of obs Pluspunt can be downloaded via the link below. We hope to inform you as fully as possible about our primary school through this school guide. If you have any questions or suggestions after reading, we would love to hear from you. O...

Lees verder

Jaarplan & jaarverslag

Via onderstaande link is het jaarplan 2020-2021 van obs Pluspunt te downloaden. In dit jaarplan beschrijven wij onze ambities en doelen voor komend schooljaar en blikken we terug op het afgelopen schooljaar.   jaarplan-2020-2021.pdf (schoolpraat-ap...

Lees verder

Kwaliteit

Pluspunt vindt het belangrijk dat elk kind zijn of haar plek vindt in de maatschappij. Onder deze link leest u meer.

Lees verder

Veiligheid en schoolklimaat

Op onze school heerst een fijne sfeer. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Alleen dan komt een kind tot leren en optimale prestaties. Er is daarom veel aandacht voor gedrags- en omgangsregels. We hebben respect voor ...

Lees verder

Leerplicht en verzuim

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar en is landelijk wettelijk geregeld. De intentie van de wet is de verantwoordelijkheid bij de ouders te leggen en niet bij de school. U heeft namelijk wettelijk de plicht ervoor te zorgen dat uw kind de school...

Lees verder


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl