Informatie en aanmelden

Informatie aanmelden groep 1 Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook deze animatie van samenwerkingsverband Passend Primair Onde...

Lees verder

Ouderbijdrage

De begroting van de ouderbijdrage vindt u onder de link Verder lezen

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Pluspunt heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als s...

Lees verder

Notulen MR

Hier kunt u de notulen van 12 maart 2024 lezen. 

Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR-po Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenscho...

Lees verder

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van ouders die een actieve bijdrage leveren aan het organiseren van informele activiteiten en festiviteiten voor de kinderen en ouders van Pluspunt. De OR organiseert tal van leuke en leerzame activiteiten en ui...

Lees verder

Klassenouders

Wat zijn klassenouders? Aan het begin van elk schooljaar wordt per groep een ouder gekozen als klassenouder, die zich hier vrijwillig voor opgeeft. De klassenouders zijn regelmatig op school en een aanspreekpunt voor team en ouders. De klassenouder vert...

Lees verder

Rookbeleid op Pluspunt

Lees verder

Lees verder


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl