Onderbouw

Groepen 1 en 2


Pluspunt heeft twee groepen 1 en 2. Jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in één groep. Kinderen kunnen dan veel van en met elkaar leren.
Bij de jongste kleuters wordt veel aandacht besteed aan het wennen op school. De nadruk ligt daarbij op gewoontevorming, regelmaat en spelenderwijs leren.
Oudste kleuters krijgen steeds meer 'schoolse' activiteiten aangeboden die aansluiten bij hun ontwikkeling wat betreft het leren lezen, schrijven en rekenen. Kinderen die meer aankunnen krijgen extra uitdagende taken. 
 
Thema’s
In de kleutergroepen wordt meestal gewerkt aan de hand van thema’s zoals ons eigen lichaam, klank en rijm, herfst en kleuren en vormen.
Vaak wordt er in en vanuit de kring gewerkt. Daarnaast wordt er gewerkt en gespeeld in hoeken en aan tafels. Bijna dagelijks staan er verschillende creatieve activiteiten op het programma. Natuurlijk wordt er ook veel buiten gespeeld en gegymd.

Leerlingvolgsysteem
Vanaf het moment dat een vierjarige onze school binnenstapt wordt gestart met het leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat alle kinderen regelmatig worden geobserveerd en getoetst. Op deze manier hebben leerkrachten en ouders een goed beeld van de ontwikkeling en vorderingen van een kind. Er wordt hierover in ieder geval twee keer per jaar met de ouders gesproken.
 
Taalvorming
In de kleutergroepen is veel aandacht voor taalvorming. Het gaat dan vooral om mondeling taalgebruik. Er wordt veel voorgelezen, met elkaar gepraat en er worden allerlei taalspelletjes gespeeld. Zo wordt een basis gelegd voor het zo goed mogelijk doorlopen van de school tot en met groep 8.

Lezen
Lezen is bij alle vakken een belangrijke vaardigheid bij het leren op school. Pluspunt besteedt daarom dagelijks veel tijd aan lezen. Dat begint in de onderbouw met voorlezen en spelenderwijs omgaan met boeken. In groep 3 wordt gewerkt met 'Veilig Leren Lezen'. Vanaf groep 4 gaan de kinderen 'Lekker Lezen'. Lekker lezen bestaat uit iedere dag een half uur stillezen in boeken die leerlingen leuk vinden. Leeszwakke kinderen krijgen ondersteuning met o.a. tutorlezen, duo-lezen en Ralfi lezen.
Onderzoek toont aan dat (stil)lezen het vloeiend lezen verbetert en de kennis van de wereld, de woordenschat en het leesbegrip vergroot.

Rekenen

Op Pluspunt werken wij met de nieuwste rekenmethode Getal & Ruimte Junior. De nieuwe methode is een rekenmethode voor de groepen 1 t/m 8. Voor groep 1-2 biedt Getal & Ruimte Junior een leerlijn aan van ‘rekenen met je lijf’ (spelend leren) naar ‘rekenen in een boekje’. De lessen staan op leskaarten in een kaartenbak en voor de kleuters in groep 2 is er een speels leerwerkboek.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl