Meldcode & Sisa

De Rotterdamse Meldcode

De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen.

Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht bij (vermoedens van) huiselijk geweld. De volledige tekst en een toelichting zijn te vinden op: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/professionals/werken-met-de-meldcode-en-sisa.html. De stappen zijn vastgelegd in het protocol meldcode, huiselijk geweld & kindermishandeling en is hier terug te vinden

Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA)

Onze school is aangesloten bij het SISA systeem en kan een melding doen bij SISA. Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat kinderen en jongeren in de Stadsregio Rotterdam die hulp nodig hebben worden gemeld in een computersysteem. Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar beter verlopen zodat ze de juiste resultaten behalen. Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind.

Wat betekent SISA voor u?

Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de school en instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan samenwerken zodat u verzekerd bent van de beste hulp. Wat belangrijk is om te weten is dat in SISA alleen is opgenomen dát u bekend bent bij een

organisatie, maar niet waarom. Het volgende filmpje geeft een goed beeld wat SISA voor u kan betekenen. www.verwijsindex.tv

Privacy in SISA

Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SISA heeft ook een privacyreglement dus met de gegevens van de jongere wordt zeer zorgvuldig omgegaan.

Wie doen er mee?

SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan SISA, kijk dan op www.sisa.rotterdam.nl Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij SISA via infosisa@rotterdam.nl of 010-4982472

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl