Rijndam Revalidatiecentrum

Voor de begeleiding van de leerlingen met een lichamelijke beperking werkt Openbare basisschool Pluspunt al meer dan 20 jaar samen met Rijndam Revalidatiecentrum. De leerlingen volgen onderwijs binnen de reguliere groepen. Samen dragen wij zorg voor een optimale begeleiding en ontwikkeling van het kind. Kinderen met een lichamelijke beperking die ook therapie behoeven, krijgen dit onder schooltijd aangeboden. Op school bieden we logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en er is een zorgcoördinator vanuit Rijndam. Er is een eigen therapieruimte binnen de school. In de dagelijkse schoolpraktijk werken de teamleden van Pluspunt, de medewerkers van Rijndam en ouders nauw samen en overleggen regelmatig om onderwijs, ondersteuning en therapie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. We evalueren regelmatig de voortgang en ontwikkeling van deze leerlingen. Om de leerkrachten te ondersteunen bij het onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, zijn klassenassistenten/leerkrachtondersteuners aangesteld.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl